Wkłady Betapure

WKŁADY FILTRACYJNE BETAPURE
Filtracyjne wkłady świecowe oraz kapsuły filtracyjne Betapure ustanawiają standard w wydajności procesów filtracji. Filtry te w porównaniu do konkurencyjnych filtrów na rynku, posiadają szerszy zakres gradacji zapewniający filtracje absolutną. Kontrolowany rozmiar porów medium filtracyjnego filtrów Betapure zapewnia doskonałe rozgraniczenie pomiędzy poszczególnymi gradacjami pozwalając na osiągnięcie najdokładniejszej filtracji dla określonych dokładności filtracji.

Opatentowana budowa filtra Betapure zapewnia:
• Precyzyjne usuwanie zanieczyszczeń
• Stabilna jakość filtratu
• Wydłużoną żywotność

Filtry Betapure są dostępne w 18 różnych gradacjach, co zapewnia filtracje absolutna w zakresie
od 2 do 190 mikronów pozwalając dobrać poziom separacji, który umożliwi osiągniecie zadanej
jakości filtratu bez potrzeby stosowania wkładów o zbyt małej średnicy odcięcia, co w rezultacie
wpływa na obniżenie kosztów operacyjnych procesu. Specjalnie opracowany proces produkcji
filtrów Betapure łączy w sobie zaawansowany system kontroli komponentów wyjściowych,
dokładne sterowanie procesem wytwarzania oraz szeroki zakres testów produktu finalnego.
W rezultacie otrzymywany jest produkt, który zapewnia stabilny poziom filtracji dla każdego
wkładu w każdej partii.

Aplikacje
• Pokrycia powierzchni – nośniki magnetyczne, farby wysokiej jakości, pokrycia
cienkowarstwowe, żywice oraz atramenty.
• Komponenty elektroniczne – filtracja przed odwrócona osmoza, wodne zawiesiny ścierne,
ceramiczne zawiesiny ścierne, polerowanie mechaniczne i chemiczne, produkcja kineskopów,
czyszczenie dysków.
• Przemysł ogólny – odsalanie, pokrycia chemiczne, filtracja chłodziw, woda procesowa.
• Przemysł chemiczny/petrochemiczny – woda procesowa, ochrona systemów osmozy
odwróconej, filtracja amin, filtracja wysokowartosciowych chemikaliów oraz eteru
metylo-tetr-butylowego (MTBE).
• Przemysł spożywczy i napojowy – woda butelkowa, filtracja przed odwrócona osmoza, woda
z dodatkami, woda myjąca.
• Przemysł farmaceutyczny – woda, rozpuszczalniki, substancje chemiczne, filtracja przed
odwrócona osmoza, pośrednie stopnie filtracji przy produkcji antybiotyków.

Wyceń produkt
Błąd wysyłania wiadomości.
Wiadomośc wysłana

Skontaktujemy się najszybciej, jak będzie to możliwe.